Bezkoľajnicové zastrešenie

Vzhľadom ku konštrukčným obmedzeniam bezkoľajnicových zastrešení sme sa rozhodli ich výrobu ukončiť.

Ako náhradu k týmto zastrešeniam teraz ponúkame elegantnú verziu jednokoľajnicových zastrešení .

Tieto zastrešenia dovoľujú užívateľom nechať priestor z troch strán bazéna úplne bez koľají. Iba, zvyčajne strana najmenej používaná a vzdialenejšia od obydlia, je využitá na uloženie koľají. Ale ešte ďalej môžete ísť, ak použijete pre posuv modulov ploché lišty AluDeck . Tie sú úplne ploché (nielen pochôdzne) a môžu byť zapustené a teda v úrovni dlažby. Je to skvelý kompromis a pritom získate spoľahlivé konštrukčné riešenie bez mnohých obmedzení, tak ako by tomu bolo v prípade nespoľahlivých a problematických bezkoľajnicových zastrešení.